Oppføringer av annemarte

Vil du vere med på eit banebrytande prosjekt i helsesektoren?

Helse Førde har ledig 50% midlertidig stilling som koordinator for eit innovativt prosjekt for å greie ut bruk av droner i helsetensta. Framtidas droner som eventuelt skal brukast til transport i helsesektoren er framleis ikkje utvikla, og det har dette prosjektet som mål å gjere noko med. Les meir om prosjektet og stillingsutlysninga 

Norse i COVID-19 situasjonen

COVID- 19 situasjonen har ført til at mange pasientkonsultasjonar i psykisk helsevern må gjerast på video og telefon. Norse kan her vere eit godt verktøy til å styrke den faglege kvaliteten på slike konsultasjonar. Les meir og få tips om korleis ein kan skape gode telefon- og videokonsultasjonar her.

Ønskjer du å forske på psykisk helse og innovasjon?

Høgskulen på Vestlandet søkjer no etter ein PhD-kandidat som ønskjer å vere med å utvikle og forbetre behandlinga innanfor psykisk helse. I dette forskingsprosjektet vil du vere med å vidareutvikle det kliniske tilbakemeldingsystemet Norse Feedback og vere ein del av eit  kunnskapsrikt og inspirerand forskingsmiljø til Høgskulen på Vestlandet og Helse Førde. Les meir om […]

Workshop i Design Thinking

Mandag hadde Federico Lozano ved Pracademy ein fantastisk workshop i Design Thinking i Førde. Ein gjeng frå Helse Førde, Høgskulen på Vestlandet HVL, Ungt Entreprenørskap Sogn og Fjordane og Kunnskapsparken Sogn og Fjordane og fleire andre lært viktigheten av empati, mellom-menneskelige relasjoner og kreativitet når ein driv med nyskaping og innovasjon.