Oppføringer av annemarte

Ønskjer du å forske på psykisk helse og innovasjon?

Høgskulen på Vestlandet søkjer no etter ein PhD-kandidat som ønskjer å vere med å utvikle og forbetre behandlinga innanfor psykisk helse. I dette forskingsprosjektet vil du vere med å vidareutvikle det kliniske tilbakemeldingsystemet Norse Feedback og vere ein del av eit  kunnskapsrikt og inspirerand forskingsmiljø til Høgskulen på Vestlandet og Helse Førde. Les meir om […]

Workshop i Design Thinking

Mandag hadde Federico Lozano ved Pracademy ein fantastisk workshop i Design Thinking i Førde. Ein gjeng frå Helse Førde, Høgskulen på Vestlandet HVL, Ungt Entreprenørskap Sogn og Fjordane og Kunnskapsparken Sogn og Fjordane og fleire andre lært viktigheten av empati, mellom-menneskelige relasjoner og kreativitet når ein driv med nyskaping og innovasjon.