Nye oppdagelser for smertepasienter

– Pasienten har nesten alltid rett, det er bare jeg som ikke forstår, mener lege og forsker Jan Roar Orlin. Han har brukt mye av sin karriere på å forstå og behandle smertetilstander som fagfeltene ikke kan enes om.

Tekst og foto: Ragna Lillevik

– Smerte er ufarlig, man dør ikke av smerte. Derfor får det lav prioritet i vårt sykehussystem, og smertepasienter er forferdelig tidkrevende. De har vondt overalt, forteller dr. Jan Roar Orlin. Han har i en lang medisinsk karriere vært opptatt av smertetilstander og utviklet ny kunnskap i sitt virke ved Førde sentralsykehus.
– Noen smertetilstander er kjente og aktet, andre ikke. Særlig dette når nerver kommer i klem har vært spennende, for der mangler det kunnskap, forteller Orlin.

Etter å ha skiftet felt flere ganger i karrieren oppdaget Orlin at disse tilstandene ble oppfattet svært forskjellig i de forskjellige medisinske spesialitetene.

-Jeg hadde aldri kommet inn i problemet hvis jeg ikke hadde hatt en tverrfaglig bakgrunn. Jeg startet som doktor på landet, der jeg lærte at pasienten nesten alltid har rett, det var bare meg som ikke forsto. Deretter skiftet jeg til generell kirurgi, nevrokirurgi og ortopedisk kirurgi. Jeg opplevde stor forskjell i sin tid da jeg gikk fra nevrokirurgien til ortopedien. Da våknet nysgjerrigheten, og dette ble en kilde til forskning, forteller Orlin.

Kom for mulighetene

Han kom til Førde sentralsykehus på grunn av mulighetene til å jobbe med smertetilstander, og har 25 år i feltet.
– Jeg har i løpet av årene i Førde fått anledning til å lete etter løsninger på ting som jeg ikke hadde forstått og som jeg heller ikke kunne forklare, sier Orlin. Han har brukt mye av denne tiden til å øke vår forståelse av leggsmerter grunnet kronisk losjesyndrom, en smertefull tilstand som oppstår når en eller flere muskler får det for trangt i muskellosjene. En operasjon kan gi normalisering av livskvalitet.
– Det er relativt få kirurgiske inngrep som oppnår en så stor bedring, påpeker Orlin. Det har imidlertid manglet kunnskap både rundt diagnostisering og behandling av tilstanden.

I april publiserte Journal of Orthopaedic Surgery and Reserach en ny artikkel der Orlin viser at kronisk losjesyndrom i leggen kan diagnostiseres med en klinisk undersøkelse og at operasjoner basert på disse undersøkelsene gir gode langtidsresultater. Denne artikkelen er et resultat av Orlins arbeid gjennom mange år for å finne en ny måte å diagnostisere og behandle denne lite studerte tilstanden på.

– Jeg har sett på smerte som følger av at nerver irriteres mekanisk. Særlig smerte ved irritasjon av de perifere nervene har vært mindre kjent. Det er paradoksalt at alle kjenner til vellykkede operasjoner i håndleddet, mens «tvillingen» i foten er ukjent, sier Orlin. Han sier det er publisert over 3000 artikler om dette fenomenet i håndleddet, men bare 45 om det tilsvarende i leggen.
– Jeg har spurt kollegaer i alle år hvordan vi skal diagnostisere denne tilstanden i foten. Da jeg endelig skjønte det opererte jeg 98 føtter på tre år, forteller Orlin. I Helse Førde har Orlin ledet et forskningsprosjekt på samme nerve høyere opp i armen som nå er halvveis, og der resultatene så langt er gode. I tillegg har Orlin altså brynet seg på nerver som får det for trangt inne i muskelrom i leggen. Det er resultatene av dette arbeidet han nå har publisert, i samarbeid med Jarle Øen og John Roger Andersen.

Nylig publiserte funn

Artikkelen er basert på arbeid fra 2007 til 2009, og funnene ble presentert på et større forskningsseminar ved Førde sentralsykehus i juni.
– Hovedkneiken var at vi måtte vise at en nøyaktig klinisk undersøkelse er bedre enn «gullstandarden» hittil som har vært trykkmåling i muskelrom i leggen. Dette har vært standardkriterium for operasjon tidligere, forteller Orlin.

I tillegg har den erfarne legen kommet fram til at alle fire losjer i leggen bør opereres. Da trykkmåling tidligere har vært kriteriet for operasjon har mange pasienter kun blitt operert i losjer der det påvises for høyt trykk, men gjennomgangen av Orlins pasienter viser ingen sammenheng mellom forhøyet trykk og smerte. Orlins funn viser nå at en klinisk undersøkelse gir en bedre diagnostisering av losjesyndrom, og at 80% av pasientene som opereres i alle fire losjene rapporterer gode langtidsresultater.
– Når basisarbeidet nå er publisert vil det være synd dersom forskningen stopper på terskelen til å påvirke de store samfunnsutgiftene, mener Orlin. En stor andel av NAV-budsjettet går til pasienter av muskel- og skjelettsykdommer, påpeker han.

Takknemlig for tiden

Tid til å møte pasienten har vært et viktig kriterium.
– På ortopedisk poliklinikk hadde vi 20 minutter per pasient. Det var ofte nok, men ryggpasienter eller smertepasienter trengte tre kvarter. Jeg fikk heldigvis tid fra første stund til å bruke på slike pasienter, og det ville man ikke fått ved alle sykehus, sier Orlin. Han er nå pensjonist, men håper at kunnskap om smertelidelsene utvikles videre.
– Det synes å være en gryende interesse fra toneangivende personer i miljøet for smertebehandling, sier Orlin