To av våre forskarar disputerar i mai

Begge disputasane vil føregå digitalt og med videooverføring. Lenke til dette finn du under.

 

Namn: Hege Kristiansen

Dato og stad: Fredag 8.5.2020, lenke til videooverføringa

Prøveforelesing: Kl. 9.15-10.15

Oppgitt emne: «Children with obesity, nature or nurture?»

Disputas: Kl. 11.15- 14.45

Avhandling: «The vulnerable child in an obesogenic environment».

Kristiansen har undersøkt  sammenhengen mellom familiefaktorer og levevaner og vekt hos barn i alderen 4 til 16 år fra Vekststudien i Bergen. Les meir

Namn: Runar Tengel Hovland

Dato og stad : Mandag 11.5.2020, lenke til videooverføringa

Prøveforelesing: Kl. 09.15- 10.00

Oppgitt emne: “Når praksisfeltet forsker på seg selv – metodiske utfordringer og etiske dilemma.”

Disputas:  Kl. 10.30- 14.30

Avhandling: «Kliniske tilbakemeldingssystemer i psykisk helsevern – implementering og praktisering».

Formålet med doktorgradsarbeidet har vært å undersøke ulike erfaringer med Norse Feedback under innføring og i praktisk bruk i ulike klinikker innen psykisk helsevern i Helse Førde, og slik skape kunnskap om forhold som påvirker implementeringen. Les meir