Christian Moltu

Professor i klinisk psykologi

Høgskulen på Vestlandet

Fagsjef og psykologspesialist

Helse Førde

Forskningsgruppe: Psykisk helse og rus

Cristin-profil