Reidar Hjetland

Bakgrunn: Avdelingssjef/overlege ved Mikrobiologisk avdeling i Helse Førde

Cristin-profil

Hjetland er spesialist i medisinsk mikrobiologi. Han tok dr. philos.-graden i 2017 på eit arbeid om flåttoverførte infeksjonar i Sogn og Fjordane.