Anja Myhre Hjelle

50 % PhD-stipendiat ved Universitetet i Bergen, Institutt for Global Helse og Samfunnsmedisin, og 50 % overlege ved Revmatologisk avdeling, Helse Førde.

Cristin-profil