Camilla Laukeland

Forskingsgruppe: Folkehelse, livsstil og overvekt

Laukeland jobbar som klinisk ernæringsfysiolog i Helse Førde. Ho har ernæringsfagleg hovudansvar for vaksne pasientar i medisinsk klinikk, kirurgisk kliniskk og psykisk helsevern. Arbeidsområde omfattar inneliggjande og polikliniske pasientar, undervisning av både pasientar, pårørande og anna helsepersonell, samt administrative oppgåver