Hans Johan Breidablik

Seniorrådgjevar FoU – Samhandlingsbarometeret
Helse Førde

Forskingsgruppe: Folkehelse, livsstil og overvekt