Kristin Vassbotn Guldhav

Bakgrunn: Kreftsjukepleiar/studiekoordinator ved Kreftavdelinga i Helse Førde.

Forskingsgruppe: Folkehelse og livsstil

Cristin-profil