Kristina Osland Lavik

Psykolog

Helse Førde

Phd- kandidat

Forskningsgruppe: Psykisk helse og rus

Cristin-profil