Tarja Rajalahti Kvalheim

Forskar/prosjektleiar/seniorrådgjevar
Helse Førde

Førsteamanuensis II
Universitetet i Bergen

Forskingsgruppe: Folkehelse, livsstil og overvekt

Cristin profil

Research Gate