Torill Marie Terum

PhD-Stipendiat
Høgskulen på Vestlandet

Forskingsgruppe: Kvalitet og innovasjon i eldreomsorga

Cristin-profil