Unn Hege Johannessen

Bakgrunn:Treningsterapeut, McS, Master i samhandling innan helse- og sosialtenester,  Høgskulen på Vestlandet

Forskingsgruppe: Folkehelse, livsstil og overvekt

Johannessen jobbar som behandlar ved vaksenpsykiatrisk poliklinikk ved Indre Sogn psykiatrisenter i Helse Førde. Brukar kognitiv åtferdsterapi som behandlingsmetode, med integrert fokus på sunne levevanar som søvn, kosthald og fysisk aktivitet. Representerer psykisk helsevern i ernæringsutvalet i Helse Førde.