Innlegg

Seminar: Berekraftig forsking er avlyst

Seminaret i «Berekraftig forsking er avlyst» pga av korona- pandemien.

Spørsmål sendast til marianne.schiefloe.myklebust@helse-forde.no