Gunn Karoline Fugle

Musikkterapeut, Cand. Philol, hovedfag i musikk, Spesialist i klinisk pedagogikk
Førde BUP, Helse Førde

Forskingsgruppe: Psykisk helse og rus