Jobin Varughese

Prosjektleiar. Lege i spesialisering ved Barne- og ungdomsavdelinga
Helse Førde

Forskingsgruppe: ALIENS – ArtificiaL IntelligencE in Neonatal Sepsis

Cristin-profil