John Roger Andersen

Professor i sjukepleievitskap
Høgskulen på Vestlandet

Forskingskoordinator
Helse Førde

Forskingsgruppe: Folkehelse, livsstil og overvekt

Cristin-profil