Pål Andre Hegland

Intensivsjukepleiar, Høgskulelektor og PhD-Stipendiat
Høgskulen på Vestlandet

Forskingsgruppe: Folkehelse, livsstil og overvekt 

Cristin-profil