Tone Larsen

Forskingsgruppe: Oppvekst, rus og sosial marginalisering FORS

Cristin-profil

Underviser ved bachelor-, videre- og mastergradutdanningene ved Institutt for Velferd og Deltaking, ved HVL