Brukartesting av puste-app

Spesialfysioterapeut Elin Johnsen i Helse Førde utviklar ei digital løysing for betre oppfølging av kronisk lungesjuke. Den har no blitt testa grundig av både pasientar, fagpersonar, og andre teknologiinteresserte. Vi gler oss til å sjå sluttproduktet!