To forskingsprisar til LIS-lege

F.v: Lars Fosse, Gunn Hulleberg, Kaya Kvarme Jacobsen

LIS-lege Kaya Kvarme Jacobsen fekk førre veke to prisar for forskinga si innan ortopedi.

På Radiologisk haustmøte i Oslo fekk ho prisen for beste frie foredrag med presentasjonen «Genetiske risikofaktorer for hofteledssdysplasi». Også på ortopedisk haustmøte fekk ho prisen for beste frie foredrag innan barneortopedi.

Haustmøta er årlege, nasjonale samlingar innan fagfeltet der det presenterast forsking og fagoppdateringar. I tillegg til å få med seg to prisar heim, hausta Kaya mykje skryt og positive tilbakemeldingar på at det kjem relevant og god forsking frå eit lite sjukehus og ikkje eitt av dei store universitetssjukehusa.

Kva betyr det for deg å få desse prisane?
-Det betyr masse! Det er veldig kjekt å få annerkjennelse for arbeidet, særlig siden det har vært utfordrende å komme i gang med prosjektet pga vansker med midler og mye byråkratiske hindringer. Vi får vist at vi driver med forskning av god kvalitet i Helse Førde og Helse Vest. Prisene gir mulighet for å delta på andre kongresser der forskningen kan formidles, jeg kan få tilbakmeldinger og knytte kontakt med samarbeidspartnere nasjonalt og internasjonalt.

Senter for helseforsking gratulerer så mye med prisane og ynskjer lykke til med vidare arbeid.