Innovasjonsmidlar frå Helse Vest

To prosjekt i Helse Førde nådde opp i konkurransen om innvovasjonsmidlar frå Helse Vest for 2020.

The ALIENS Study ser på korleis ein kan bruke maskinlæring og kunstig intelligens for å kunne predikere tidleg sepsis hjå nyfødde.

Pust deg betre er ein pedagogisk plattform som skal hjelpe lungesjuke å meistre kvardagen på ein betre måte gjennom å bruke visualiserte pusteøvingar.

Senter for helseforsking gratulerer!