Workshop i Design Thinking

Mandag hadde Federico Lozano ved Pracademy ein fantastisk workshop i Design Thinking i Førde. Ein gjeng frå Helse Førde, Høgskulen på Vestlandet HVL, Ungt Entreprenørskap Sogn og Fjordane og Kunnskapsparken Sogn og Fjordane og fleire andre lært viktigheten av empati, mellom-menneskelige relasjoner og kreativitet når ein driv med nyskaping og innovasjon.