Vil du vere med på eit banebrytande prosjekt i helsesektoren?

Helse Førde har ledig 50% midlertidig stilling som koordinator for eit innovativt prosjekt for å greie ut bruk av droner i helsetensta. Framtidas droner som eventuelt skal brukast til transport i helsesektoren er framleis ikkje utvikla, og det har dette prosjektet som mål å gjere noko med.

Les meir om prosjektet og stillingsutlysninga